Novinky

16.01.2021 LETNÍ TÁBORY 2021

Přihlašování na letní tábory s Astrou bude spuštěno online na těchto webových stránkách v PONDĚLÍ 1. února 2021 od 20:00. Letos pro vás připravujeme 9 příměstských a 7 pobytových táborů. Již nyní si je můžete prohlédnout a vybírat.

11.01.2021 prezenční činnost kroužků pozastavena

ASTRA, CVČ oznamuje, že vzhledem k epidemiologické situace je veškerá prezenční činnost kroužků pozastavena Děkujeme za pochopení

20.12.2020 Vánoční prázdniny

Od 19.12. 2020 do 3.1. 2021 máme vánoční prázdniny, kroužky ani jiná činnost Astry neprobíhá.

04.12.2020 Kroužky od pondělí 7.12.2020

Od pondělí 7.12. bude obnovena činnost Astry. Které kroužky se otevřou? Sledujte tento web.

09.11.2020 ASTRA Streamuje!

Najděte si na Youtube kanál Astrafren. Vysíláme téměř každý den: Astra čte nejen dětem, Kytarové večery, Astra podcasty. Nejaktuálnější informace na našem Facebooku. Těšíme se na vás a na vaše komentáře.

Projekt "PT Lašsko"  

Příměstské tábory na území Lašska (PT Lašsko)

Díky finančním prostředků projektu PT Lašsko můžete ušetřit 750 Kč za každý příměstský tábor na dítě.
 
Co to je PT Lašsko?
PT LAŠSKO je projekt, který volně navazuje na projekt Rodina na Dlani, do kterého se ASTRA zapojila již v roce 2017, aby umožnila zajištění kvalitní péče o děti a inspirativní program na příměstských táborech v době školních prázdnin.

 

Cílem programu je vyjít vstříc rodičům dětí a dalším pečujícím osobám prostřednictvím zajištění péče o děti na příměstských táborech a díky finančním prostředkům zajistit zvýhodněnou cenu účastníkům příměstských táborů. Tímto krokem napomáháme zkvalitnění rodinného prostředí zapojeným účastníkům a usnadňujeme tak slučitelnost pracovního a soukromého života rodičů a dalších pečujících osob.

Do dvouletého projektu PT Lašsko jsme se zapojili v rámci Operačního programu ZAMĚSTNANOST, Evropského sociálního fondu, Evropské Unie. Tento projekt bude ukončen k 31. 12. 2023.

 

Výhody účastníků projektu:
Účastníci projektu (rodiče a další pečující osoby) budou mít možnost dát své děti na příměstské tábory, pořádané ASTROU, v rámci tohoto projektu vždy za zvýhodněnou cenu (tyto tábory však nejsou zcela zdarma je nutné doplatiti částku, ze které bude hrazena pouze strava a zajištění výletů – vstupné, přeprava, potravinové baličky) programové a personální zajištění příměstského tábora je hrazeno z finančních prostředků projektu.

Podporovanou osobou je jen jeden rodič, ne dítě. V případě více dětí, je podpořen jeden rodič, ale zvýhodněná cena je poskytnuta všem dětem.

Dítě, jehož rodič se účastní projektu, musí být na 1. stupni ZŠ. Rodiče předškolních dětí nemohou být součástí projektu. 
 
Podmínky účasti na projektu PT Lašsko:

1. Řádně vyplněná on-line přihláška na příměstský tábor, podepsaná a odevzdaná v Astře (Odevzdáno před táborem) 

2. Písemná smlouva o poskytování  této služby mezi ASTROU, CVČ Frenštát p.R. a rodičem dítěte.  Ve dvou vyhotoveních - 1x Astra, 1x podpořená osoba-rodič. (Odevzdáno před táborem) Tiskopis ke stažení zde: http://www.astrafren.cz/ke-stazeni

3. Přihláška do zařízení péče o děti_informace o podpořené osobě.
- Pokud máte více dětí, vyplňuje se pro každé dítě zvlášť
- Pokud jde jedno dítě na více přříměstských táborů, uvedou se do přihlášky všechny příměstské tábory, na které je dítě přihlášeno v rámci projektu (Odevzdáno před táborem) Tiskopis ke stažení zde: http://www.astrafren.cz/ke-stazeni

4. Doklad o vazbě 
obou rodičů (osob pečujících o děti ve společné domácnosti) na trh práce (pracovní smlouva, DPP, DPČ, potvrzení ÚP o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, potvrzení o studiu, o účasti na rekvalifikačním kurzu,…). (Odevzdáno před táborem) Tiskopis ke stažení zde: http://www.astrafren.cz/ke-stazeni


5. Řádně vyplněná  a podepsaná docházka pro evidenci dětí na jednotlivých příměstských táborech. (Při nástupu na tábor)
 

Více informací o tomto projektu Vám poskytne
Bc. Ilona Golichová, tel: 736 480 462, e-mail: golichova@astrafren.cz.


 


  1.