Novinky

14.10.2020 Prodloužení uzavření ASTRY

Činnost Astry je přerušena podle aktuálních nařízení vlády a hygieny do 1.11.2020

01.10.2020 ASTRA uzavřena 5.-18.10.2020!!!

Z důvodu mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je Astra, CVČ uzavřena ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. Citujeme z dokumentu: Mimořádné opatření č. 26/2020: "omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzděláván" V tomto termínu nemohou probíhat žádné zájmové útvary a Astra je tudíž uzavřena.

23.09.2020 Vratky za školní rok 2019/2020 vracíme zpět všem

Od 21. 9. 2020 zasíláme poměrnou část zápisného za loňský rok všem účastníků volnočasového vzdělávání zpět, pokud nebyl naplněn garantovaný počet opakování kroužků 25. Již není potřeba vyplňovat žádost o vratku.

31.08.2020 1. 9. 2020 ve 20:00 spouštíme online registraci do kroužků

Registrace do kroužků pro školní rok 2020/2021 bude zahájena 1. 9. 2020 ve 20:00. Je pro Vás připraveno celkem 70 kroužků v 11 oblastech zájmu a 9 žhavých novinek. Těšíme se na Vás.

30.06.2020 VRATKY ZÁPISNÉHO ZA 2. POLOLETÍ KROUŽKŮ ASTRA CVČ

Od 1. 7. - 31. 8. je možné žádat o vrácení části zápisného za 2. pololetí kroužků ASTRY, CVČ. Žádost o vratku se vyplňuje přes klientské centru: astrafren.iddm.cz

Tohle je náš svět

Život je jen jeden. Nechceme sedět doma na zadku. Chceme prožít legraci, nové zážitky a dobrodružství.

OHEŇ EŠUS STAN PŘÍRODA UZLY


Termín: 20. - 24. 7. 2020
Věk: 6 - 11 let
Místo: Chata na okraji Frenštátu
Ubytování: pevná budova
Hlavní vedoucí: Mikesková Karolína, 770 139 742, mikeskova@astrafren.cz
Cena: 1500 Kč - tábor je součástí projektu Rodina na dlani, jehož účastníci platí pouze polovinu ceny.

Příměstský tábor pro vás pořádá oddíl Duha Klubáci. www.duhaklubaci.cz

Na příměstském táboře se děti denně scházejí v 7:45. Společně se účastní připraveného programu a v 16:00 hodin si je rodiče opět vyzvedávají.

Náš příměstský tábor je specifický místem konání. Sejdeme se každé ráno ve Frenštátě, ale program nebude probíhat tradičně v Astře. Budeme jej realizovat na chatě na okraji Frenštátu. Důvodem je větší blízkost k přírodě a vyvedení děti do nového podnětného prostředí. Chata nám otevírá nové možnosti k tvorbě a mnohotvárnosti aktivit.

Program je vytvořen speciálně pro účastníky a jejich individuální potřeby. Zaměříme se na poznávání přírody, na její ochranu a možnosti, které nám příroda nabízí. Zapojíme znalosti táborových dovedností a tak si děti budou moci vyzkoušet aktivity, které jim ve škole, a často ani v domácnosti, nemůžeme poskytnou, z důvodu nevhodného prostoru či nedostupných pomůcek.

Vše je realizováno na základě her, které vedou k rozvoji samostatnosti, spolupráce, ochoty pomáhat a vzájemné úcty a respektu. Děti budou pracovat jak v malých, tak velkých skupinkách, což vede k rozvoji komunikačních dovedností i kompetence naslouchat.

Program je zajišťován ve spolupráci s oddílem Duha Klubáci. Vedoucími jsou nadšenci, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením oddílu, tvorbou programu i organizačním zajištěním. Máme mezi sebou také absolventa pedagogické fakulty a zdravotníka s akreditovaným zdravotnickým kurzem.

Cena zahrnuje stravování 3x denně, pitný režim, pedagogický dozor, programový materiál a, v našem případě, i pronájem za prostory chaty.

Kód 192205
Název Tohle je náš svět
Termín konání 20.07.2020 07:45 - 24.07.2020 16:00
Místo konání Okolí Frenštátu
Hlavní vedoucí Karolína Mikesková
Věková skupina 6-11 let
Sraz účastníků denně v 7:45
V ceně zahrnuto strava 3x denně,pitný režim, ped. dozor, programový materiál
Cena 1500,- Kč
Volná místa OBSAZENO!