Novinky

23.09.2020 Vratky za školní rok 2019/2020 vracíme zpět všem

Od 21. 9. 2020 zasíláme poměrnou část zápisného za loňský rok všem účastníků volnočasového vzdělávání zpět, pokud nebyl naplněn garantovaný počet opakování kroužků 25. Již není potřeba vyplňovat žádost o vratku.

31.08.2020 1. 9. 2020 ve 20:00 spouštíme online registraci do kroužků

Registrace do kroužků pro školní rok 2020/2021 bude zahájena 1. 9. 2020 ve 20:00. Je pro Vás připraveno celkem 70 kroužků v 11 oblastech zájmu a 9 žhavých novinek. Těšíme se na Vás.

30.06.2020 VRATKY ZÁPISNÉHO ZA 2. POLOLETÍ KROUŽKŮ ASTRA CVČ

Od 1. 7. - 31. 8. je možné žádat o vrácení části zápisného za 2. pololetí kroužků ASTRY, CVČ. Žádost o vratku se vyplňuje přes klientské centru: astrafren.iddm.cz

05.05.2020 Kroužky v Astře budou!

Na pondělí 18.5. plánujeme obnovení činnosti Astry v souladu s nařízením vlády. Bližší informace čtěte v článku na www.astrafren.cz

11.03.2020 Provoz ASTRY přerušen!

Od dnešního dne 11.3. do odvolání vzhledem k vládnímu nařízení rušíme kroužky, akce i pronájmy v Astře. Provoz Astry je přerušen. Zrušené akce: 11.-13.3. Týden vědy, 13.3. Sedmihlásek, 20.3. Balastra, 22.3. Poikování. Děkujeme za pochopení.

KORONAVIRUS - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

06.03.2020

 

Vážení rodiče a účastníci volnočasového vzdělávání ASTRY, centra volného času, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.   

 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec jarních prázdnin a část z vás se možná v těchto dnech vracíte z pobytu v Itálii, rádi bychom Vás upozornili na nové skutečnosti, které se týkají mimořádných opatření vzhledem k šířícímu se onemocnění COVID-19.

 

Vzhledem k výše zmíněnému vydalo dnes (6. 3. 2020) Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření:

 

„S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.“

 

ASTRA, CVČ toto mimořádné opatření nebere na lehkou váhu a proto se obrací a žádá všechny rodiče a účastníky zájmového vzdělávání naší organizace, kteří v období jarních prázdnin navštívili Itálii, aby po dobu 14 dní od svého návratu nenavštěvovali kroužky a akce, které ASTRA CVČ pořádá. Děkujeme tímto za uvědomělý a zodpovědný přístup. 

 

Zaměstnanci ASTRY, CVČ byli seznámeni a poučeni o této mimořádné situaci.

 

V celé organizaci byla zavedena zvýšená hygienické opatření.

Celý tým ASTRY, CVČ děkuje za pochopení a spolupráci.