Novinky

11.03.2020 Provoz ASTRY přerušen!

Od dnešního dne 11.3. do odvolání vzhledem k vládnímu nařízení rušíme kroužky, akce i pronájmy v Astře. Provoz Astry je přerušen. Zrušené akce: 11.-13.3. Týden vědy, 13.3. Sedmihlásek, 20.3. Balastra, 22.3. Poikování. Děkujeme za pochopení.

03.02.2020 Kroužek hudebních kurzů zrušen pro nemoc pedagoga

Vzhledem k nemoci pedagoga, rušíme, v týdnu 3. 2. - 7. 2. 2020, kroužek hudebních kurzů s paní Hosovou. Děkujeme za pochopení

29.01.2020 31. 1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY - KROUŽKY ZRUŠENY

Dne 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny a všechny kroužky ASTRY jsou v tento den zrušeny (pokud není určeno jinak). Děkujeme za pochopení tým ASTRY, CVČ

22.01.2020 LETNÍ TÁBORY 2020

Přihlašování bude spuštěno online v sobotu 1.2.2020 v 0:00.

19.01.2020 Dětský KARNEVAL

Tradiční velký dětský karneval v kulturáku ve Frenštátě proběhne v NEDĚLI 19.1.2020. A tentokrát to bude v cirkuse!

KORONAVIRUS - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

06.03.2020

 

Vážení rodiče a účastníci volnočasového vzdělávání ASTRY, centra volného času, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.   

 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec jarních prázdnin a část z vás se možná v těchto dnech vracíte z pobytu v Itálii, rádi bychom Vás upozornili na nové skutečnosti, které se týkají mimořádných opatření vzhledem k šířícímu se onemocnění COVID-19.

 

Vzhledem k výše zmíněnému vydalo dnes (6. 3. 2020) Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření:

 

„S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.“

 

ASTRA, CVČ toto mimořádné opatření nebere na lehkou váhu a proto se obrací a žádá všechny rodiče a účastníky zájmového vzdělávání naší organizace, kteří v období jarních prázdnin navštívili Itálii, aby po dobu 14 dní od svého návratu nenavštěvovali kroužky a akce, které ASTRA CVČ pořádá. Děkujeme tímto za uvědomělý a zodpovědný přístup. 

 

Zaměstnanci ASTRY, CVČ byli seznámeni a poučeni o této mimořádné situaci.

 

V celé organizaci byla zavedena zvýšená hygienické opatření.

Celý tým ASTRY, CVČ děkuje za pochopení a spolupráci.