Novinky

12.11.2019 Letní tábory 2020

Přihlašování na letní tábory 2020 bude spuštěno 1.2.2020! Již v polovině ledna zde najdete přehled táborů.

04.11.2019 Termín zaplacení kroužků je tady!

Splatnost zápisného kroužků na školní rok 2019-2020 je 1. 11. 2019, prosím, zkontrolujte si, zda jste již odeslali platbu za vámi navštěvované kroužky. Pokud jste tak ještě neučinili, platbu můžete uhradit převodem na účet Astry pod přiděleným variabilním číslem nebo v hotovosti na pokladně Astry v pondělí nebo středu. Děkujeme za spolupráci, ASTRA

22.10.2019 Podzimní prázdniny

Blíží se podzimní prázdniny, které jsou 29. (státní svátek) a 30.-31.10. (pondělí, úterý, středa). V těchto dnech je ASTRA uzavřena a kroužky neprobíhají! Tak si užijte volno :)

03.09.2019 Přihlas se včas!

Registrace do kroužků byla spuštěna teprve před 2 dny, ale již dnes zaznamenáváme 265 přihlášek. Nabízíme 60 kroužků různých zaměření, stačí si jen vybrat. Zájem je obrovský! Děkujeme! Kroužky rozjíždíme na přelomu září a října.

23.08.2019 OD 1. ZÁŘÍ PROBĚHNE ZÁPIS DO KROUŽKŮ

Zápis do kroužků Astry probíhá od 1. září 2019. Registrace probíhá online zde na našich webových stránkách. Přihlášku je nutné vytisknout, podepsat a odevzdat na naší recepci nebo internímu zaměstnanci ASTRY, CVČ.

Rybáři čistili řeku Lomnou

14.05.2019 Děti z rybářských kroužků Na háčku MO ČRS Frenštátě p. R. provedly i letos před zahájením pstruhové sezóny, brigádu na toku Lomná a Lubina v úseku od soutoku řek Lomné a Lubiny po obchod Hruška a nad obchodem Penny.

Brigáda se uskutečnila 9. dubna 2019. Snahu 23 dětí z rybářských kroužků přišli podpořit i sourozenci a rodiče. Sraz účastníků byl u autokempu. Následně jsme se všichni přesunuli na soutok obou řek. Zde se děti i dospělí rozdělili do dvou skupin, rozdali jsme pytle na odpad, rukavice a provedli poučení.

Děti sbíraly odpad z obou břehů a v korytě řeky se pohybovali vedoucí rybářského kroužku a dospělí, kteří odpad podávali dětem. Převažovaly plasty, papíry a obaly od potravin. Na řece Lubině v úseku pod Penny se nacházelo velké množství odpadu od potravin. Odpad byl pečlivě roztříděn a ponechán na dvou místech k odvozu technickými službami města Frenštát.

Samozřejmě jsme vytáhli z vody i trofejní kusy jako byla dámská bota, mikina, židle, disk na osobní automobil, pneumatiku, koberec, župan, batoh, plavecké brýle či plastový kbelík a nespočet dalších předmětů, které ve vodě nebo okolo ní nepatří.

I když děti nemají pracovní brigádnickou povinnost, přesto se této akce zúčastnily. Mladí rybáři a rodiče jsou každoročně překvapeni, jaké množství odpadu nasbírají. Tyto děti nejenže loví ryby, ale také se učí, jak se chovat ohleduplně k přírodě. Za tuto snahu patří všem mladým rybářům a jejich rodičům velký „dík“.

Podrobnou fotodokumentaci z této akce naleznete zde: https://rybarifrenstat.rajce.idnes.cz/Uklid_reky_Lomne_9.4.2019

Vedoucí rybářské mládeže Bronislav Bartoš