Novinky

05.05.2020 Kroužky v Astře budou!

Na pondělí 18.5. plánujeme obnovení činnosti Astry v souladu s nařízením vlády. Bližší informace čtěte v článku na www.astrafren.cz

11.03.2020 Provoz ASTRY přerušen!

Od dnešního dne 11.3. do odvolání vzhledem k vládnímu nařízení rušíme kroužky, akce i pronájmy v Astře. Provoz Astry je přerušen. Zrušené akce: 11.-13.3. Týden vědy, 13.3. Sedmihlásek, 20.3. Balastra, 22.3. Poikování. Děkujeme za pochopení.

03.02.2020 Kroužek hudebních kurzů zrušen pro nemoc pedagoga

Vzhledem k nemoci pedagoga, rušíme, v týdnu 3. 2. - 7. 2. 2020, kroužek hudebních kurzů s paní Hosovou. Děkujeme za pochopení

29.01.2020 31. 1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY - KROUŽKY ZRUŠENY

Dne 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny a všechny kroužky ASTRY jsou v tento den zrušeny (pokud není určeno jinak). Děkujeme za pochopení tým ASTRY, CVČ

22.01.2020 LETNÍ TÁBORY 2020

Přihlašování bude spuštěno online v sobotu 1.2.2020 v 0:00.

Rybáři čistili řeku Lomnou

14.05.2019 Děti z rybářských kroužků Na háčku MO ČRS Frenštátě p. R. provedly i letos před zahájením pstruhové sezóny, brigádu na toku Lomná a Lubina v úseku od soutoku řek Lomné a Lubiny po obchod Hruška a nad obchodem Penny.

Brigáda se uskutečnila 9. dubna 2019. Snahu 23 dětí z rybářských kroužků přišli podpořit i sourozenci a rodiče. Sraz účastníků byl u autokempu. Následně jsme se všichni přesunuli na soutok obou řek. Zde se děti i dospělí rozdělili do dvou skupin, rozdali jsme pytle na odpad, rukavice a provedli poučení.

Děti sbíraly odpad z obou břehů a v korytě řeky se pohybovali vedoucí rybářského kroužku a dospělí, kteří odpad podávali dětem. Převažovaly plasty, papíry a obaly od potravin. Na řece Lubině v úseku pod Penny se nacházelo velké množství odpadu od potravin. Odpad byl pečlivě roztříděn a ponechán na dvou místech k odvozu technickými službami města Frenštát.

Samozřejmě jsme vytáhli z vody i trofejní kusy jako byla dámská bota, mikina, židle, disk na osobní automobil, pneumatiku, koberec, župan, batoh, plavecké brýle či plastový kbelík a nespočet dalších předmětů, které ve vodě nebo okolo ní nepatří.

I když děti nemají pracovní brigádnickou povinnost, přesto se této akce zúčastnily. Mladí rybáři a rodiče jsou každoročně překvapeni, jaké množství odpadu nasbírají. Tyto děti nejenže loví ryby, ale také se učí, jak se chovat ohleduplně k přírodě. Za tuto snahu patří všem mladým rybářům a jejich rodičům velký „dík“.

Podrobnou fotodokumentaci z této akce naleznete zde: https://rybarifrenstat.rajce.idnes.cz/Uklid_reky_Lomne_9.4.2019

Vedoucí rybářské mládeže Bronislav Bartoš