Novinky

11.03.2018 Pohádkový karneval

Velké setkání masek v domě kultury ve Frenštátě proběhne v neděli 11.3.2018. Těšíme se na vás!

30.01.2018 Léto 2018

Přehled letních táborů najdete na tomto webu od 30.1.2018. REGISTRACE bude pak spuštěna online 1.2.2018 prostřednictvím těchto stránek.

11.12.2017 ASTRA je otevřena novým kolegům

Pedagog volného času a hlavní účetní, rozpočtář. Toto jsou dvě pozice, které jsou momentálně volné. Životopisy zasílejte na: grepl@astrafren.cz. Životopisy přijímáme do 7.1. 2017.

06.12.2017 Ve středu 6.12. je pokladna pro Nemoc Zavřená

6.12. POKLADNA ZAVŘENO

04.12.2017 KOUZELNÁ HLÍNA ZNOVU OTEVŘENA

Oblíbené dílny Kouzelné hlíny zvou k tvoření do nově zrekonstruovaných prostor keramické dílny. Dílny pro veřejnost jsou otevřeny vždy každou středu od 16:00 - 19:00

Rodina na dlani

07.09.2017 Cílem Operačního programu ZAMĚSTNANOST je rozšířit služby určené rodičům dětí a dalším pečujícím osobám, čímž dojde k podpoře kvalitního rodinného prostředí a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života rodičů a dalších pečujících osob.
Prorodinná opatření v rámci tohoto operačního programu vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti a přispívá tak ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
 
Projekt RODINA NA DLANI umožňuje zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin v podobě příměstských táborů.
Cílem tohoto projetu je zajistit kvalitní péči o děti v době školních prázdnin a usnadnit rodičům malých školáků a předškoláků sladění pracovního rytmu s péči o děti.
Účastnícíiprojektu (rodiče a další pečující osoby) budou mít možnost dát své děti na příměstské tábory, pořádané  CVČ Astra, v rámci tohoto projektu vždy za zvýhodněnou cenu (pouze za stravu, ostatní náklady jsou hrazeny z projektu).
Účastníci projektu mají přednostní právo umístění svého dítěte na příměstských táborech organizovaných v rámci tohoto projektu.
Podmínkou účasti na tomto projektu je:

  1. Písemná smlouva  mezi CVČ Astra a rodiči dětí o poskytování  této služby
  2. Doklad o vazbě rodičů (osob pečujících o děti ve společné domácnosti) na trh práce (pracovní smlouva, DPP,DPČ, potvrzení ÚP o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, potvrzení o studiu, o účasti na rekvalifikačním kurzu,…)
  3. Řádně vyplněná přihláška pro evidenci dětí
Více informací o tomto projektu Vám poskytne
Bc. Ilona Golichová, tel: 736 480 462, e-mail: golichova@astrafren.cz