Novinky

05.05.2022 HAVRIE VODY - DNE 5.5. 2022 - všechny kroužky ASTRY zrušeny

Vážení, z důvodu havárie vody, jsou všechny kroužky dne 5. 5. zrušeny. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. Tým ASTRA, CVČ

12.04.2022 Velikonoční prázdniny v ASTRA, CVČ

Vážení Astráci, dovolujeme si Vás upozornit, že pravidelné schůzky kroužků neprobíhají v období 14. 4. - 18.4. z důvodu Velikonočních prázdnin. Děkujeme za pochopení

08.03.2022 Detektiv ARFIŠ řeší novou záhadu

Detektiv Arfiš potřebuje tvoji pomoc. Aby mohl vyřešit novou záhadu, potřebuje získat unikátní kód, díky kterému je možné otevřít 13. komnatu v budově ASTRY, která skrývá nejedno tajemství... Více informací na www.mapfrenstatsko.cz nebo na www.astrafren.cz

14.02.2022 účastníci kroužků se nemusí prokazovat OTN

Od 10. 2. 2022 jsou všechny kroužky otevřeny všem účastníkům bez výjimky. Očkovaní, neočkovaní, po prodělané nemoci i bez prodělané nemoci, všichni se mohou účastnit zájmového vzdělávání v ASTRA, CVČ. Těšíme se na Vás. Tým ASTRY, CVČ

04.01.2022 Letní tábory 2022

V úterý 1.2.2022 bude spuštěno přihlašování na letní tábory Astry. Připravujeme 8 pobytových a 9 příměstských táborů. Informace postupně doplňujeme. Přihlašování bude od 20:00 na pobytové tábory a od 21:00 na příměstské tábory. Zkontrolujte si svůj přístup do administračního centra dříve než v den přihlášení. LÉTO 2022 je za rohem!

Sledujte nás

Město Frenštát pod Radhoštěm vyhlašuje konkurzní řízení

15.03.2022 MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
 
RADA MĚSTA
 
 
Město Frenštát pod Radhoštěm usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 2095/82/RM/2022 ze dne 9. března 2022 v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 
vyhlašuje
 
konkurZní řízení 1/2022
 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace.
 
Sídlo organizace: Martinská čtvrť1159, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Identifikační číslo organizace: 75094983
Zřizovatel: město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 
Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • plná svéprávnost,
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství,
 • praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou.
 
Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):
 • přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, dokládající splnění odborné kvalifikace (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.),
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy,
 • strukturovaný životopis,
 • přehled o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení (např. potvrzení praxe zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.),
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • doklad o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení),
 • koncepce rozvoje školského zařízení (dodržet rozsah maximálně 4 normostran).
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, koncepci rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepište.
 
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
Ředitel/ředitelka bude jmenován/a na dobu neurčitou s nástupem do funkce od 1. září 2022.
 
Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 
Způsob a místo podání přihlášky:
Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů uchazeč doručí na podatelnu Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobním doručením, a to v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 1/2022 ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace“. Na obálku vlevo nahoře uveďte Vaše jméno, příjmení a bydliště.
 
Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor vnitřních věcí a školství, nám. Míru čp. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
 
Lhůta pro podání přihlášky:
Do 14. dubna 2022 včetně (touto lhůtou je stanoveno datum doručení přihlášek na uvedenou adresu, nikoliv datum jejího odeslání, o datu podání rozhoduje podací razítko podatelny úřadu).
 
Zřizovatel, případně konkurzní komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání konkurzní komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy konkurzní komise.
 
Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči dále mohou být hodnoceni také na základě jiného nástroje personálního výběru, tzv. doplňkového hodnocení, usnese-li se tak konkurzní komise. Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí obecně závazných právních předpisů, zejména v oblastech školství, pracovněprávní, správního řízení, financování příspěvkové organizace. Doplňkovým hodnocením může být dále hodnocení uchazeče psychologem pomocí psychodiagnostických metod.
 
Bližší informace podá: Ludmila Pavlová, vedoucí odboru vnitřních věcí a školství, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, 723 487 359, ludmila.pavlova@mufrenstat.cz
 
 
 
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 10. března 2022
 
 
 
Ing. Miroslav Halatin v.r.
Starosta města Frenštát pod Radhoštěm

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.