Novinky

27.03.2023 BALASTRA se blíží!

Již na 6. dubna pro vás chystáme astrácký bál! Už máte koupenou svou vstupenku? Utíkej do Informačního centra na náměstí ve Frenstátě :)

09.03.2023 KARNEVAL už tuto neděli!

12.3.2023 proběhne tradiční setkání rodičů a dětí v kulturním domě ve Frenštátě. Vstupenky budou k dispozici k zakoupení i v den akce. Těšíme se na vás!

22.02.2023 Balastra přesunuta na 6. 4.

Z důvodu nemoci pořadatelů je akce Balastra přesunuta na 6. 4. Lístky zůstávají v platnosti a je možné je stále koupit. Vrácení lístků možné do 15. 3.

07.02.2023 Jarní prázdniny v Astře

Od pondělí 13. února do pátku 17. února 2023 jsou všechny kroužky Astry zrušeny z důvodu konání jarních prázdnin. Potkat se můžeme na výjezdovém táboře Bažina nebo Zathura, či příměstském táboře Lidské smysly.

01.02.2023 Přihlašování na letní tábory

Dnes ve středu 1. 2. spouštíme přihlašování na letní tábory. Od 20:00 na pobytové tábory a od 21:00 na příměstské tábory a kurzy. Přihlášení probíhá prostřednictvím vašeho administračního centra https://astrafren.iddm.cz/prihlaseni .

31.01.2023 Pololetní prázdniny

V pátek 2. února 2023 jsou pololetní prázdniny, kroužky Astry jsou zrušené!

10.01.2023 Letní tábory 2023

Přihlašování bude spuštěno 1.února ve 20:00 pro pobytové tábory a od 21:00 pro příměstské tábory a kurzy. Informace k táborům budou na webu od 15. ledna.

29.11.2022 ASTRA - Vánoční prázdniny 19. 12. 2022 - 2. 1. 2023

V době od 19. 12. 2022 do 2. 1. 2023 bude provoz ASTRY omezen, všechny kroužky zrušeny z důvodu Vánočních prázdnin. Kroužky se znovu otevřou od úterý 3. 1. 2023.

16.11.2022 17. 11. - Státní svátek - všechny kroužky zrušeny

Dne 17. 11. je z důvodu státního svátku omezana činnost kroužků ASTRY, CVČ. Všechny kroužky jsou tento den zrušeny. Děkujeme za pochopení

24.10.2022 Pravidelná činnost kroužků zrušena v době podzimek

Z důvodu probíhajících podzimních prázdnin je v termínu 26. - 28. 10. zrušena pravidelná činnost všech kroužků. Děkujeme za pochopení.

Sledujte nás

Město Frenštát pod Radhoštěm vyhlašuje konkurzní řízení

15.03.2022 MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
 
RADA MĚSTA
 
 
Město Frenštát pod Radhoštěm usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 2095/82/RM/2022 ze dne 9. března 2022 v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 
vyhlašuje
 
konkurZní řízení 1/2022
 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace.
 
Sídlo organizace: Martinská čtvrť1159, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Identifikační číslo organizace: 75094983
Zřizovatel: město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 
Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • plná svéprávnost,
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství,
 • praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou.
 
Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):
 • přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, dokládající splnění odborné kvalifikace (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.),
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy,
 • strukturovaný životopis,
 • přehled o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení (např. potvrzení praxe zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.),
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • doklad o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení),
 • koncepce rozvoje školského zařízení (dodržet rozsah maximálně 4 normostran).
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, koncepci rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepište.
 
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky:
Ředitel/ředitelka bude jmenován/a na dobu neurčitou s nástupem do funkce od 1. září 2022.
 
Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 
Způsob a místo podání přihlášky:
Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů uchazeč doručí na podatelnu Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobním doručením, a to v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 1/2022 ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace“. Na obálku vlevo nahoře uveďte Vaše jméno, příjmení a bydliště.
 
Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor vnitřních věcí a školství, nám. Míru čp. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
 
Lhůta pro podání přihlášky:
Do 14. dubna 2022 včetně (touto lhůtou je stanoveno datum doručení přihlášek na uvedenou adresu, nikoliv datum jejího odeslání, o datu podání rozhoduje podací razítko podatelny úřadu).
 
Zřizovatel, případně konkurzní komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání konkurzní komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy konkurzní komise.
 
Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči dále mohou být hodnoceni také na základě jiného nástroje personálního výběru, tzv. doplňkového hodnocení, usnese-li se tak konkurzní komise. Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí obecně závazných právních předpisů, zejména v oblastech školství, pracovněprávní, správního řízení, financování příspěvkové organizace. Doplňkovým hodnocením může být dále hodnocení uchazeče psychologem pomocí psychodiagnostických metod.
 
Bližší informace podá: Ludmila Pavlová, vedoucí odboru vnitřních věcí a školství, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, 723 487 359, ludmila.pavlova@mufrenstat.cz
 
 
 
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 10. března 2022
 
 
 
Ing. Miroslav Halatin v.r.
Starosta města Frenštát pod Radhoštěm

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.