Novinky

09.11.2020 ASTRA Streamuje!

Najděte si na Youtube kanál Astrafren. Vysíláme téměř každý den: Astra čte nejen dětem, Kytarové večery, Astra podcasty. Nejaktuálnější informace na našem Facebooku. Těšíme se na vás a na vaše komentáře.

31.10.2020 ASTRA, CVČ uzavřena do odvolání

Na základě vývoje celospolečenské situace zůstává ASTRA, CVČ uzavřena do odvolání. Děkujeme za pochopení.

14.10.2020 Prodloužení uzavření ASTRY

Činnost Astry je přerušena podle aktuálních nařízení vlády a hygieny do 1.11.2020

01.10.2020 ASTRA uzavřena 5.-18.10.2020!!!

Z důvodu mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je Astra, CVČ uzavřena ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. Citujeme z dokumentu: Mimořádné opatření č. 26/2020: "omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzděláván" V tomto termínu nemohou probíhat žádné zájmové útvary a Astra je tudíž uzavřena.

23.09.2020 Vratky za školní rok 2019/2020 vracíme zpět všem

Od 21. 9. 2020 zasíláme poměrnou část zápisného za loňský rok všem účastníků volnočasového vzdělávání zpět, pokud nebyl naplněn garantovaný počet opakování kroužků 25. Již není potřeba vyplňovat žádost o vratku.

ASTRA, CVČ uzavřena do 1. 11., ČINNOST ASTRY, ZÁPISNÉ

15.10.2020 Společně se 70 kroužky, 812 přihlášenými, 40 externími pracovníky a 11 interními pracovníky jsme jako ASTRA, CVČ vstoupili do nového školní roku 2020/2021 v týdnu 21. – 25. 9.

Následující týden (28. 9. – 2. 10.) následovala první opravdová ochutnávka kroužků.
5. 10. byla činnost ASTRY, CVČ pozastavena na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice a následně nařízení vlády z 12. 10. rozhodlo o prodloužení pozastavení činnosti ASTRY, CVČ do 1. 11. 2020.

ČINNOST ASTRY V DOBĚ VIROVÉ
Pozastavení činnosti však v žádném případě nepřibrzdilo tempo našeho týmu. Interní tým pracuje i nadále na tom, abychom vám v nejbližších dnech přinesli potěšení a povzbuzení do dalších dní.
Po podrobné analýze situace, on line výuka není cesta, kterou se chceme vydat. Připravujeme pro vás však jiné pecky. Čekají vás malé projekty přibližující ASTRU jako organizaci, přibližující lidi, kteří v ní pracuji, přibližující činnost, kterou se zabýváme. Dále to bude natažená pomocná ruka těm, kteří to potřebují a také jedinečná zážitkovka, kterou si budete moci projít i za současného stavu. Samozřejmostí je také modernizace zázemí kroužků a společných místností.

ZÁPISNÉ DO KROUŽKŮ
Zápisné do kroužků účastníci platí i nadále v plné výši s tím, že pokud nedojde k naplnění minimálně 25 opakování u celoročních kroužků a minimálně 13 opakování u pololetních kroužků, pak budeme poměrnou částku zápisného vracet zpět.
Stejným způsobem jsme k vratkám za kroužky přistoupili i v loňském školním roce a proto není potřeba mít obavu, že byste o naše služby či vaše peníze byli ochuzeni.
Termín pro zaplacení zápisného je stanoven na 1. 11. 2020. V tuto chvíli však jednáme o prodloužení termínu splatnosti do konce listopadu. Vše však závisí na tom, jak se bude vyvíjet situace kolem znovuotevření ASTRY, CVČ. O případném prodloužení termínu vás budeme včas informovat.
 
Za celý tým ASTRY, CVČ děkujeme, že jste s námi a těšíme se na společné setkání a setkávání.

Mgr. Michal Grepl / ředitel ASTRA, CVČ