Novinky

14.10.2020 Prodloužení uzavření ASTRY

Činnost Astry je přerušena podle aktuálních nařízení vlády a hygieny do 1.11.2020

01.10.2020 ASTRA uzavřena 5.-18.10.2020!!!

Z důvodu mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je Astra, CVČ uzavřena ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. Citujeme z dokumentu: Mimořádné opatření č. 26/2020: "omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzděláván" V tomto termínu nemohou probíhat žádné zájmové útvary a Astra je tudíž uzavřena.

23.09.2020 Vratky za školní rok 2019/2020 vracíme zpět všem

Od 21. 9. 2020 zasíláme poměrnou část zápisného za loňský rok všem účastníků volnočasového vzdělávání zpět, pokud nebyl naplněn garantovaný počet opakování kroužků 25. Již není potřeba vyplňovat žádost o vratku.

31.08.2020 1. 9. 2020 ve 20:00 spouštíme online registraci do kroužků

Registrace do kroužků pro školní rok 2020/2021 bude zahájena 1. 9. 2020 ve 20:00. Je pro Vás připraveno celkem 70 kroužků v 11 oblastech zájmu a 9 žhavých novinek. Těšíme se na Vás.

30.06.2020 VRATKY ZÁPISNÉHO ZA 2. POLOLETÍ KROUŽKŮ ASTRA CVČ

Od 1. 7. - 31. 8. je možné žádat o vrácení části zápisného za 2. pololetí kroužků ASTRY, CVČ. Žádost o vratku se vyplňuje přes klientské centru: astrafren.iddm.cz

Nepřehlédněte důležité informace!!! od 18.5. jedeme dál...

14.05.2020

Od PONDĚLÍ 18. 5. 2020 otevřeme brány Astry za níže uvedených podmínek. Které kroužky pojedou? Hledáte kontakt na vedoucího? Co vše mám mít s sebou? Vše se dozvíte právě v tomto článku...
Kroužky budou probíhat od 18.5. do 19.6.2020. 


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

  1. VSTUP DO BUDOVY: Do budovy Astry mají vstup pouze účastníci kroužků. Rodič smí vstoupit pouze do prostoru recepce kvůli dotazu, či předání prohlášení. 
  2. DEZINFEKCE: při vstupu do budovy použijte dezinfekci u vstupu. V každém kroužku bude také k dispozici.
  3. HLASTE SE NA RECEPCI: při vstupu se prosím nahlaste na recepci v přízemí a odevzdejte čestné prohlášení. 
  4. ROUŠKY: ve společných prostorách Astry musí mít všichni zakrytá ústa. V jednotlivých kroužcích určí nutnost nošení vedoucí kroužku. 
  5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:  nezapomeň vyplnit a podepsat zákonným zástupcem a přinést při první návštěvě kroužku a odevzdat na recepci. čestné_prohlášení 2020.pdf
  6. KONTROLOVAT: důsledně sledovat zdravotní stav dítěte a v případě potíži jej za žádných okolností neposílat do kroužků
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ 
čestné_prohlášení 2020.pdf 
Ochrana_zdravi_svc 2020.pdf 
(Podmínky provozu CVČ byly vydány MŠMT dne 30.4.2020 v dokumentu "Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020")

KTERÉ KROUŽKY JSOU OTEVŘENY?